ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το Έργο του Β.Ε.Π – Αττικής «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά» (MIS 5070879), συνεχίζεται η επεξεργασία που αφορά την πληρωμή των ωφελούμενων.

Οι ωφελούμενοι που δικαιούνται Εκπαιδευτικού Επιδόματος, ελέγχονται ενδελεχώς, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν όποια προβλήματα ανακύψουν κατά τη διαδικασία πληρωμής και έπειτα.

Ως εκ τούτων, ο εκτιμώμενος χρόνος πληρωμής των Εκπαιδευτικών Επιδομάτων προσδιορίζεται πριν τα Χριστούγεννα.