Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις

 21 Aug 2022 Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων, στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ: "Ενέργειες Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά" (mis 5070879)
 17 Feb 2022 Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με Κωδικό (mis 5070879)
 24 Jan 2022 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με Κωδικό (mis 5070879)
 23 Dec 2021 Σημαντική Διευκρίνιση σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη με Κωδικό (mis 5070879)
 06 Dec 2021 Έναρξη υποβολής αιτήσεων:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά(mis 5070879)