Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Β΄ Κύκλου Επιλογής Καταρτιζομένων

 

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων Β΄ΚΥΚΛΟΥ της Πράξης: «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5070879.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5070879 στην Περιφέρεια Αττικής, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου όλων των αιτήσεων. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων.

Πρόσβαση στον πίνακα των Οριστικών Αποτελεσμάτων μπορείτε να αποκτήσετε πατώντας ΕΔΩ