ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωστοποιούμε ότι κατόπιν ενημέρωσης από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και για δημοσιονομικούς λόγους η πραγματοποίηση πληρωμών των εκπαιδευτικών επιδομάτων για το Έργο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά» (MIS 5070879) θα είναι εφικτή από 05/01/2023 και έπειτα, θα πραγματοποιηθεί ΣΤΑΔΙΑΚΑ (ημερομηνία λήξης κάθε τμήματος κατάρτισης).