Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΒΕΠ, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο pep@bep.gr.